Update

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนจบ)

08 กันยายน 2013
พนักงานประเภทใดที่องค์กรควรธำรงรักษาไว้  การสรรหา คัดเลือก อบรม และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร แม้การสรรหา คัดเลือกและอบรมจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่การธำรงไว้กลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า เพราะในสามขั้นตอนแรกดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการและมีความจำเป็นเพื่ออยู่กับองค์กร

สงครามกับชีวิต (ตอนแรก)

16 สิงหาคม 2013
            เมื่อเอ่ยถึง ‘สงคราม’ หลายคนคงคุ้นเคยกับความหมายของมันเป็นอย่างดี คนรุ่นคุณปู่คุณย่าเคยเผชิญกับภัยสงครามมาแล้วหลายครั้ง และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติอีกเลย เพราะผลสุดท้ายของสงครามก็คือ การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เชื่อว่าทุกคนไม่อยากที่จะเสียของที่เรารักไป

จากใจสู่ใจ (ตอนที่ 15)

05 สิงหาคม 2013
Same-Day Discharge After Percutaneous Coronary Intervention: A Meta-Analysis โดย Brayton KM, Patel VG, Stave C, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol 2013,62(4):275-285 เป็นการศึกษาผลของการจำหน่ายผู้ป่วยในวันเดียวกับที่ทำ PCI ทำเป็น meta-analysis

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนแรก)

01 สิงหาคม 2013
ในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน เพื่อทำให้องค์กร “แข็งแกร่ง” และสามารถ “แข่งขัน” กับองค์กรอื่นๆในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ความแข็งแกร่งขององค์กรขึ้นกับ ทุนหรือทรัพย์สินที่จับต้องหรือนับได้

จากจานบินสู่กระทงหลงทาง

13 กรกฏาคม 2013
                คุณวินัยและคุณสุวิมลสองสามีภรรยามาพบผมเมื่อหลายปีก่อน ทั้งสองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่คุณวินัยเป็น เบาหวานและไตไม่ค่อยดีร่วมด้วย ทั้งคู่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เพราะต้องคุมโรงงานที่อุตสาหะสร้างและดูแลมากว่า 50 ปี “ลูกๆก็พอช่วยตนเองได้แล้ว” คุณสุวิมลเล่าให้ฟัง

ความเครียดจากการทำงาน

06 กรกฏาคม 2013
การค้นหาและประเมินความเครียดของบุคลากรความเครียดในที่ทำงานมักเริ่มจากความเครียดส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้เป็นหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและประเมินความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
Q&A

Cardio OK no 16

08 กันยายน 2013

Cardio OK no 16: ผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี เป็นความดันโลหิตสูง หัวห้องบนเต้นผิดจังหวะมาตั้งแต่อายุ 65 ปี ได้ lanoxin, amlodipine และ dichlortide สบายดีมาตลอด 3 เดือนมานี้เท้าบวม ได้ furosemide 40 mg./day มาตลอด 3-4 วันมานี้ไม่สบาย กินอาหารไม่ค่อยได้ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 1 วันมานี้เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ ECG ที่ ER เป็นดังรูป

Tips

หากมีสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้นร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ร่างกายและจิตใจจะเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น และปรับตัวให้กลับมาเป็นปกติอย่างเดิม หากตัวกระตุ้นนั้นไม่รุนแรง เรายอมรับได้ ทุกอย่างก็จะกลับสู่ปกติ เราก็จะทนได้หรือไม่รู้สึก แต่หากตัวกระตุ้นนั้นรุนแรงมาก เกินกว่าที่เราจะยอมรับได้ ร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความเครียด ไม่สามารถที่จะปรับให้เข้าสู่ภาวะปกติ เราก็จะเกิดอาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมไม่ได้ด้วยจิตใจ จึงเกิดอาการต่างๆขึ้น เช่น ปวดศีรษะ ใจสั่น แน่นหน้าอก เพลีย ไม่มีแรง เหงื่อออกปลายมือปลายเท้า ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นโรคกระเพาะ ฯลฯ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเสีย สมดุลของชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยสามส่วนใหญ่ๆคือ เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว และ สังคมรอบตัว ที่เราเข้าเกี่ยวข้องมากที่สุด นั่นก็คือ ที่ทำงานของเรานั่นเอง หากเราสามารถสร้างและควบคุมทั้งสามส่วนนี้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เป็นไปตามที่เรากำหนด ก็จะเกิดความพึงพอใจ ความสมดุลของชีวิตก็เกิดขึ้น เราก็จะมีความสุข แต่หากไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ เกิดความเครียด และเกิดความทุกข์ในที่สุด

Links
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com