Update

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนจบ)

08 กันยายน 2013
พนักงานประเภทใดที่องค์กรควรธำรงรักษาไว้  การสรรหา คัดเลือก อบรม และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร แม้การสรรหา คัดเลือกและอบรมจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่การธำรงไว้กลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า เพราะในสามขั้นตอนแรกดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการและมีความจำเป็นเพื่ออยู่กับองค์กร

สงครามกับชีวิต (ตอนแรก)

16 สิงหาคม 2013
            เมื่อเอ่ยถึง ‘สงคราม’ หลายคนคงคุ้นเคยกับความหมายของมันเป็นอย่างดี คนรุ่นคุณปู่คุณย่าเคยเผชิญกับภัยสงครามมาแล้วหลายครั้ง และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติอีกเลย เพราะผลสุดท้ายของสงครามก็คือ การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เชื่อว่าทุกคนไม่อยากที่จะเสียของที่เรารักไป

จากใจสู่ใจ (ตอนที่ 15)

05 สิงหาคม 2013
Same-Day Discharge After Percutaneous Coronary Intervention: A Meta-Analysis โดย Brayton KM, Patel VG, Stave C, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol 2013,62(4):275-285 เป็นการศึกษาผลของการจำหน่ายผู้ป่วยในวันเดียวกับที่ทำ PCI ทำเป็น meta-analysis

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนแรก)

01 สิงหาคม 2013
ในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน เพื่อทำให้องค์กร “แข็งแกร่ง” และสามารถ “แข่งขัน” กับองค์กรอื่นๆในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ความแข็งแกร่งขององค์กรขึ้นกับ ทุนหรือทรัพย์สินที่จับต้องหรือนับได้

จากจานบินสู่กระทงหลงทาง

13 กรกฏาคม 2013
                คุณวินัยและคุณสุวิมลสองสามีภรรยามาพบผมเมื่อหลายปีก่อน ทั้งสองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่คุณวินัยเป็น เบาหวานและไตไม่ค่อยดีร่วมด้วย ทั้งคู่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เพราะต้องคุมโรงงานที่อุตสาหะสร้างและดูแลมากว่า 50 ปี “ลูกๆก็พอช่วยตนเองได้แล้ว” คุณสุวิมลเล่าให้ฟัง

ความเครียดจากการทำงาน

06 กรกฏาคม 2013
การค้นหาและประเมินความเครียดของบุคลากรความเครียดในที่ทำงานมักเริ่มจากความเครียดส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้เป็นหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและประเมินความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
Q&A

Cardio OK no 16

08 กันยายน 2013

Cardio OK no 16: ผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี เป็นความดันโลหิตสูง หัวห้องบนเต้นผิดจังหวะมาตั้งแต่อายุ 65 ปี ได้ lanoxin, amlodipine และ dichlortide สบายดีมาตลอด 3 เดือนมานี้เท้าบวม ได้ furosemide 40 mg./day มาตลอด 3-4 วันมานี้ไม่สบาย กินอาหารไม่ค่อยได้ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 1 วันมานี้เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ ECG ที่ ER เป็นดังรูป

Tips

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักเปรียบเสมือนการทำ ‘สงครามชีวิต’ เราต้องระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ ไม่ว่าแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค เภสัช กายภาพ และญาติ ช่วยกันทำงานเป็นทีม แย่งชิงระหว่างความเป็นกับความตายของผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้า ในการทำสงครามชีวิตนั้น ทีมของพวกเราเปรียบเสมือนเสนาธิการกองทัพ ทำหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธและยุทธวิธีเข้าตี จัดหาเสบียงคือ อาหาร และอาวุธในการต่อสู้ได้แก่ ยารักษาโรค สารน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการรักษาที่ได้มาตรฐานตามทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมา ส่งต่อไปให้เหล่าทหารหาญในสนามรบ หรือในร่างกายผู้ป่วย นำไปใช้และทำลายข้าศึก แก้ไขสถานการณ์ภายในให้กลับคืนสู่ปกติ แม้ทีมเสนาธิการจะเก่งกาจอย่างไร อาวุธจะดีเลิศแค่ไหน แต่ทหารกล้าของร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถเอาอาวุธที่เราให้ไปใช้ได้ เราก็จะสู้ข้าศึกหรือเชื้อโรคไม่ได้หรือได้ไม่ดีเท่าที่ควร ยิ่งผู้ป่วยมีหลายโรค เช่น เบาหวาน หัวใจที่อ่อนล้า โลหิตจาง ตับไตเสื่อมสมรรถภาพ ก็เปรียบเสมือนเราอยู่ในสมรภูมิที่เสียเปรียบ จึงจำเป็นต้องให้เวลาเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวเองเพื่อการอยู่รอด

Links
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com