Update

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนจบ)

08 กันยายน 2013
พนักงานประเภทใดที่องค์กรควรธำรงรักษาไว้  การสรรหา คัดเลือก อบรม และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร แม้การสรรหา คัดเลือกและอบรมจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่การธำรงไว้กลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า เพราะในสามขั้นตอนแรกดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการและมีความจำเป็นเพื่ออยู่กับองค์กร

สงครามกับชีวิต (ตอนแรก)

16 สิงหาคม 2013
            เมื่อเอ่ยถึง ‘สงคราม’ หลายคนคงคุ้นเคยกับความหมายของมันเป็นอย่างดี คนรุ่นคุณปู่คุณย่าเคยเผชิญกับภัยสงครามมาแล้วหลายครั้ง และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติอีกเลย เพราะผลสุดท้ายของสงครามก็คือ การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เชื่อว่าทุกคนไม่อยากที่จะเสียของที่เรารักไป

จากใจสู่ใจ (ตอนที่ 15)

05 สิงหาคม 2013
Same-Day Discharge After Percutaneous Coronary Intervention: A Meta-Analysis โดย Brayton KM, Patel VG, Stave C, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol 2013,62(4):275-285 เป็นการศึกษาผลของการจำหน่ายผู้ป่วยในวันเดียวกับที่ทำ PCI ทำเป็น meta-analysis

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนแรก)

01 สิงหาคม 2013
ในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน เพื่อทำให้องค์กร “แข็งแกร่ง” และสามารถ “แข่งขัน” กับองค์กรอื่นๆในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ความแข็งแกร่งขององค์กรขึ้นกับ ทุนหรือทรัพย์สินที่จับต้องหรือนับได้

จากจานบินสู่กระทงหลงทาง

13 กรกฏาคม 2013
                คุณวินัยและคุณสุวิมลสองสามีภรรยามาพบผมเมื่อหลายปีก่อน ทั้งสองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่คุณวินัยเป็น เบาหวานและไตไม่ค่อยดีร่วมด้วย ทั้งคู่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เพราะต้องคุมโรงงานที่อุตสาหะสร้างและดูแลมากว่า 50 ปี “ลูกๆก็พอช่วยตนเองได้แล้ว” คุณสุวิมลเล่าให้ฟัง

ความเครียดจากการทำงาน

06 กรกฏาคม 2013
การค้นหาและประเมินความเครียดของบุคลากรความเครียดในที่ทำงานมักเริ่มจากความเครียดส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้เป็นหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและประเมินความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
Q&A

Cardio OK no 16

08 กันยายน 2013

Cardio OK no 16: ผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี เป็นความดันโลหิตสูง หัวห้องบนเต้นผิดจังหวะมาตั้งแต่อายุ 65 ปี ได้ lanoxin, amlodipine และ dichlortide สบายดีมาตลอด 3 เดือนมานี้เท้าบวม ได้ furosemide 40 mg./day มาตลอด 3-4 วันมานี้ไม่สบาย กินอาหารไม่ค่อยได้ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 1 วันมานี้เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ ECG ที่ ER เป็นดังรูป

Tips

โรคอ้วน หมายถึง การมีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกติ ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับประเทศไทยก็มีการสำรวจภาวะโรคอ้วนเช่นกัน พบว่า คนไทยเป็นโรคอ้วนประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 20 ล้านคน ทั้งนี้เพราะเรารับเอาวัฒนธรรมการบริโภคของชาวตะวันตกมาใช้ ผลของโรคอ้วนอาจทำให้เกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (เพิ่มมากขึ้น 30% หากลดน้ำหนักลงได้ 7 กิโลกรัม จะลดความดันได้ 15-20 มม.ปรอท) เบาหวาน (เพิ่มมากขึ้น 50%) โรคหัวใจและหลอดเลือด (หัวใจวายเสียชีวิตเฉียบพลันเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติ 3-4 เท่า) โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคของทางเดินอาหาร โดยเฉพาะไขมันแทรกเนื้อตับและนิ่วในถุงน้ำดี คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆเพิ่มมากขึ้นคนไม่อ้วน 40-55% ตั้งครรภ์ยาก ครรภ์เป็นพิษ คลอดยาก ท่าผิดปกติ ตกเลือดหลังคลอด ทารกตัวโต และเสียชีวิตมากกว่าปกติ เกิดโรคผิวหนัง โดยเฉพาะที่อับชื้น เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และดมยาสลบ มีปัญหาในด้านการหายใจ เกิดภาวะทางจิตใจจากความวิตกกังวลและการถูกล้อเลียน ที่สำคัญ คนอ้วนมักมีอายุสั้น ถ้า BMI > 30 อัตราตายสูงถึง 30% มาลดความอ้วนกันเถิด

Links
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com