09 พฤษจิกายน 2012

Cardio OK no 7

Cardio OK no 7 ชายอายุ 45 ปีแน่นหน้าอกหลังตื่นนอนตอน 5.00 น. ขับรถมาโรงพยาบาลเวลา 6.30 น. ขณะนอนทำ ECG บ่นหน้ามืด ชีพจรเบา มือเท้าเย็น ความดันโลหิต 80/60 มม.ปรอท ECG เป็นดังภาพ จงให้การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา¦

01.jpg

DownloadCardio OK no 7 Question.pdfDownloadAnswer
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com