14 กุมภาพันธ์. 2013

Cardio OK no 10

Cardio OK no 10 เป็น monitor ECG ของผู้ป่วย Cardio OK no 9 ใน CCU ขณะให้ amiodarone หยดเข้าเส้นขนาด 1,200 mg/24 hr (หลัง load 300 mg) ไปได้ 6 ชั่วโมง ECG ก่อนหน้ายังเป็น WPW pattern with atrial fibrillation ventricular rate 120-160 ครั้ง/นาที¦

001.jpg

DownloadCardio OK no 10 Question.pdfDownloadAnswer
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com