07 สิงหาคม 2013

Cardio OK no 15

Cardio OK no 15:  เป็น ECG ของผู้ป่วยชายอายุ 65 ปี สูบบุหรี่จัดมา 20 ปี ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือกหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย LVEF 30% มาด้วยอาการใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อย เวียนศีรษะ จะเป็นลม 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ที่ ER ชีพจรเร็วสม่ำเสมอ 160 ครั้ง/นาที ความดัน 100/70 มม.ปรอท รู้ตัว หายใจ 22 ครั้ง/นาที ต้องนอนหัวสูง ฟังได้ crepitation ชายปอดทั้งสองข้าง pitting edema 2+¦

001.jpg

DownloadCardio-OK-no-15-Question.pdfDownloadAnswer
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com